Lezingen

Ik vind het belangrijk en leuk om kennis over mijn vakgebied over te dragen. Daarom verzorg ik lezingen op het gebied van middeleeuwse kunst en religieuze cultuur, bijvoorbeeld over de bruidsmystiek of vrouwelijke mystici. Neem gerust contact met me op voor meer informatie.

Verzorgde publiekslezingen

‘Mystiek in isolatie’, Historische Studievereniging Leiden, juni 2020 (online).

Christus ludens, religiosus ludens: Het spirituele rollenspel in de middeleeuwse Lage Landen’, Titus Brandsma Instituut, Nijmegen, november 2019.

‘Vrouwelijke mystici in de Middeleeuwen: Typische vrouwenmystiek?’, symposium De weg naar het Ene: De mystieke traditie in de abrahamistische godsdiensten, Leiden, maart 2019.

‘Bruidsmystiek en beeldcultuur’, lezing in De Kapel, Centrum voor Religieuze Bezinning, Bloemendaal, januari 2019.

‘“Mijn hart en mijn aderen en al mijn leden bonkten en beefden van verlangen”: De lichamelijkheid van de 13de-eeuwse mystieke vrouwenbeweging in de Lage Landen’, symposium Vrouwelijke mystieken in boeddhistische, christelijke en islamitische tradities, Leiden, april 2018.

“Laat hem mij kussen met de kus van zijn mond”: De rol van het Hooglied in de interactieve omgang met tekst en beeld (1100-1500)’, Voorjaarslezing Ruusbroecgentooschap, Antwerpen, maart 2017.

Conferentiebijdragen

‘The Christ Child Holding a Bird: An Invitation to Play’, Medieval Mystics & the Nativity, december 2020 (online).

‘Imagine All the Christs: Translatio and Performatio of Spiritual Role-Play’, International Medieval Congress, Leeds, juli 2020 (online).

‘Looking for Jesus: Spiritual Role-Play, Make-Believe, and Parasocial Relationships in the Medieval Low Countries’, Fan Cultures and the Premodern World, Oxford, juli 2019.

‘“She Often Sweetly Kissed the Feet of the Lord’s Image”: Sanctifying the Senses in the Spiritual Culture of the Low Countries’, International Medieval Congress, Leeds, juli 2018.

‘“The ineffable sweetness of his Passion”: Communicating mysticism through the hagiosensorium’, EASR Annual Conference, Leuven, september 2017.

‘Animating the Beloved: Interplays between Text, Image, and Beholder’, The Material Culture of Religious Change and Continuity: 1400-1600, Huddersfield, april 2017.

‘“Set Me as a Seal Upon Your Heart”: Love and Memory in Late Medieval Devotion’, Devotio: Individualization of religious practices in Western European Christianity (c. 1350 – c. 1550), Nijmegen, oktober 2016.

‘Marginal Kisses and Breasts: Reading Douai Bibliothèque Municipale MS 373’, Book History Conference, Groningen, september 2016.

‘Bad Taste: Suffering Through Eating by Medieval Religious Women’, International Medieval Congress, Leeds, juli 2016.

‘“Let Him Kiss me with the Kiss of His Mouth”: Bodily Interactions with Christ in Medieval Mysticism’, Art And Articulation: Illuminating the Mystical, Medieval and Modern, Oxford, januari 2016.