Proefschrift

In 2015 begon ik aan mijn promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden, als deel van het NWO Graduate Programme ‘Arts in Society’. Ik heb onderzoek gedaan naar de traditie van de ‘bruidsmystiek’, een vorm van spiritualiteit gebaseerd op het Bijbelse Hooglied waarbij de wederzijdse liefde tussen God en de mens centraal staat. In mijn proefschrift beschrijf ik de invloed van het Hooglied op de beeldcultuur en beeldpraktijken, en de manier waarop teksten, afbeeldingen en objecten in de context van de bruidsmystiek mensen op een actieve manier in een spiritueel proces betrokken.

De titel van het proefschrift is Performing Desire: Bridal Mysticism and Medieval Imagery (c. 1100-1500). Begeleiders: Prof.dr. Wim van Anrooij en dr. Elizabeth den Hartog. De verdediging vond plaats 9 januari 2020.

In deze video vertel ik meer over mijn onderzoek: