Publicaties

Peer-reviewed

‘Mariken in Parijs. Een Middelnederlandse intertekst in Willem Frederik Hermans’ Au pair’, Spiegel der letteren 65.1 (2023), pp. 83-103 (link).

‘Medicijn voor de ziel: Christus als arts in beeld en woord’, Queeste 30.1 (2023), pp. 43-59 (link).

‘Lovers, gardens, and wounds: an exploration of the medieval iconographies of the Song of Songs’, in: Annette Schellenberg (red.), The Song of Songs Through the Ages: Essays on the Song’s Reception History in Different Times, Contexts, and Genres (Berlin 2023), pp. 263-268.

‘Out of sight, but not out of mind: A Middle Dutch religious allegory as guide towards the absent Christ’, Postmedieval (2023) (link).

‘Spiritual Bridegroom or Historical Document? Another Look at the Diptych of the Lentulus Letter’, The Medieval Low Countries 8 (2021), pp. 173-195 (link).

‘Practice, Process, and Performance: Shaping a Devotional Habitus in the Margins of Bernard of Clairvaux’s Sermons on the Song of Songs’, Journal of Medieval Religious Cultures 47.1 (2021), pp. 1-20 (link).

‘Small Pipe-Clay Devotional Figures: Touch, Play and Animation’, Getting the Sense(s) of Small Things, red. door Karen Dempsey en Jitske Jasperse, themanummer van Das Mittelalter 25.2 (2020), pp. 397-423 (link).

‘Wounding, Sealing, and Kissing: Bridal Imagery and the Image of Christ’, Medium Aevum 88.1 (2019), pp. 1-22 (link).

‘God as Guest, Pilgrim, Physician, Bridegroom: Spiritual Role-Play in Dat boec der minnen,’ Ons Geestelijk Erf 89.2 (2018), pp. 123-146 (link).

Overige artikelen

‘Manieren van kijken: De blik in tijd en ruimte’, De Nederlandse Boekengids 9.2 (2024), pp. 17-19 (link).

‘“In welke verduisterde eeuw leven wij eigenlijk?” Beeldvorming van de Middeleeuwen in twee recente historische romans,’ Madoc 37.1 (2023), pp. 14-23 (link).

‘De humanistische heropleving van een middeleeuwse monnik’, in: Wim van Anrooij en Paul Hoftijzer (red.), Tot publijcque dienst der studie. Boeken uit de Bibliotheca Thysiana (Hilversum 2023), pp. 56-57.

‘Van verschijning naar levende materie. De amplexus Bernardi in woord en beeld,’ Vooys 40.3 (2022), pp. 25-35.

‘“Kus me op mijn zielenmond”: De zintuigelijke beeldspraak van het Hooglied in de middeleeuwse vrouwelijke religiositeit’, Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 24 (2021), pp. 146-152.

‘Door de ogen van de bruid: Hooglied en middeleeuwse beeldcultuur’, Transparant 31.3 (2020), pp. 17-21.

‘Kunstenaars en kunst’, in: Anna Dlabacova, Rijcklof Hofman e.a. (red.), De Moderne Devotie: Spiritualiteit en cultuur vanaf de Late Middeleeuwen (Zwolle 2018), pp. 102-103.

‘Handschriftenproductie’, in: Anna Dlabacova, Rijcklof Hofman e.a. (red.), De Moderne Devotie: Spiritualiteit en cultuur vanaf de Late Middeleeuwen (Zwolle 2018), pp. 96-98.

‘Christus in beeld’, in: Anna Dlabacova, Rijcklof Hofman e.a. (red.), De Moderne Devotie: Spiritualiteit en cultuur vanaf de Late Middeleeuwen (Zwolle 2018), pp. 90-91.

‘Het Boec der minnen: een gevarieerde maar ongevaarlijke leeservaring’, Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 32.1 (2018), pp. 130-139 (link).

Als redacteur

S.M. Hendrikx, M.A. Oudshoorn, L.A, Smits en T. Vergeer (red.), Arts in Society: Academic Rhapsodies (link).

Journal of the LUCAS Graduate Conference Issue 6 (2018): Landscape in Perspective: Representing, Constructing, and Questioning Identities (link).

Journal of the LUCAS Graduate Conference Issue 4 (2016): Breaking the Rules: Textual Reflections on Transgression (link).

Recensies

Recensie van Bernardus van Clairvaux, Bruiloft I. Preken op het Hooglied 1-23, vert. Wim Verbaal en Nico Visser osb (†) (2021), OGE. Journal for the History of Spirituality in the Low Countries 93.1 (2023), pp. 87-89.

Recensie van Niklaus Largier, Figures of Possibility: Aesthetic Experience, Mysticism,
and the Play of the Senses
(2022), Material Religion (2023).

Recensie van Jeffrey F. Hamburger, Color in Cusanus (2021), Revue d’histoire ecclésiastique 117.3-4 (2022), pp. 855-857.

Recensie van Truus van Bueren en Corinne van Dijk, Overschilderd. Van Gregoriusmis naar Bijbeltekst (2017), webpublicatie Recensiebank Historisch Huis (2018).

‘Salome Sticken: Charisma, leiderschap en mystiek van een devote vrouw’,  recensie van: Rudolf Th.M. van Dijk, Salome Sticken (1369-1449) en de oorsprong van de Moderne Devotie (2015), Tijdschrift voor Geschiedenis 130.1 (2017), pp. 114-115 (link).

Varia

Editoriaal: ‘Waardeer de historicus die het publiek opzoekt’, Tijdschrift voor Geschiedenis 134.1 (2021), pp. 5-6 (link).